SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH

Jugowiec k. Środy Śląskiej

Dostępny asortyment - POBIERZ

Brzoza

Rodzaj brzoza (Betula) obejmuje około 40 gatunków rosnących dziko na półkuli północnej. W Polsce naturalnie występuje 5 gatunków. Brzozy cenione są ze względu na białą, bardzo dekoracyjną korę. Chociaż u niektórych gatunków pozostaje ona zawsze ciemna. Atrakcyjne jest także jesienne wybarwienie liści, które przybierają złocistożołtą barwę. Wiele gatunków brzóz to typowe, światłożądne rośliny pionierskie o małych wymaganiach siedliskowych. Dobrze rosną na suchych i ubogich glebach.

| 1 |