SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH

Jugowiec k. Środy Śląskiej

Dostępny asortyment - POBIERZ

Krwawnica

Rodzaj krwawnica (Lythrum) należy do rodziny krwawnicowatych (Lythraceae) i obejmuje około 30 gatunków rosnących w Europie, Azji i Ameryce Północnej. W Polsce dziko rosną tylko dwa gatunki krwawnica pospolita i wąskolistna. Krwawnica zasiedla wszelkie podmokłe tereny, mokradła, wilgotne łąki, brzegi rzek. Ze względu na atrakcyjne i miododajne, purpurowe kwiatostany, krwawnica uprawiana jest jako roślina ozdobna.

| 1 |