SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH

Jugowiec k. Środy Śląskiej

Dostępny asortyment - POBIERZ

Wydmuchrzyca

Rodzaj wydmuchrzyca (Leymus) należy do rodziny wiechlinowatych (Poaceae) i obejmuje około 50 gatunków występujących naturalnie na półkuli północnej w strefie klimatu umiarkowanego. Gatunkiem typowym i zarazem jedynym przedstawicielem tego rodzaju w Europie środkowej jest wydmuchrzyca piaskowa (Leymus arenarius), rosnąca dziko na nadbałtyckich wydmach.

| 1 |