SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH

Jugowiec k. Środy Śląskiej

Dostępny asortyment - POBIERZ

Sosna

Rodzaj sosna (Pinus) obejmuje około 90 gatunków rosnących dziko na półkuli północnej. W Polsce naturalnie występują trzy gatunki: sosna pospolita, górska oraz limba. Rośliny te mają niewielkie wymagania siedliskowe. Większość gatunków z powodzeniem uprawiać można nawet na suchych i piaszczystych glebach. Sosny dobrze znoszą zarówno zanieczyszczone powietrze, jak i jego niską wilgotność. Są roślinami światłożądnymi. Niektóre gatunki uważane są za gatunki pionierskie.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5