SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH

Jugowiec k. Środy Śląskiej

Dostępny asortyment - POBIERZ

Tulipanowiec

Do rodzaju tulipanowiec (Liliodendron) należą 2 gatunki: jeden amerykański i jeden azjatycki. Ze względu na warunki klimatyczne, w Polsce z powodzeniem uprawiać można tylko tulipanowca amerykańskiego. Naturalnie porasta on tereny wzdłuż dolin rzecznych. Preferuje gleby żyzne, świeże i głębokie oraz słoneczne stanowiska. Jego największym walorem dekoracyjnym są bardzo duże liście oraz oryginalne kwiaty, przypominające kształtem i wielkością tulipany.

| 1 |