SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH

Jugowiec k. Środy Śląskiej

Dostępny asortyment - POBIERZ

Jabłoń

Rodzaj jabłoń (Malus) obejmuje około 25 gatunków rosnących dziko na półkuli północnej w strefie klimatu umiarkowanego. W Polsce naturalnie występuje tylko jeden gatunek - jabłoń dzika. Drzewa te cenione są ze względu na liczne kwiaty oraz dekoracyjne owoce. Jabłonie preferują gleby świeże i żyzne oraz słoneczne stanowiska.

| 1 |