SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH

Jugowiec k. Środy Śląskiej

Dostępny asortyment - POBIERZ

Wiśnia

Do rodzaju Prunus zalicza się ponad 200 gatunków rosnących dziko na półkuli północnej, głównie w strefie klimatu umiarkowanego. W Polsce naturalnie występują 4 gatunki. Głównym walorem dekoracyjnym tych roślin są kwiaty (zwłaszcza u wiśni piłkowanej). U odmian ozdobnych przeważnie są one różowe i nierzadko pełne.

| 1 |