SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH

Jugowiec k. Środy Śląskiej

Dostępny asortyment - POBIERZ

Wierzba

Rodzaj wierzba (Salix) obejmuje około 400 gatunków drzew i krzewów rosnących dziko na półkuli północnej w rejonie klimatu chłodnego i umiarkowanego. W Polsce naturalnie występuje 26 gatunków oraz mieszańce. Wierzby należą do roślin światłolubnych. Na ogół preferują gleby wilgotne, jednak niektóre z nich można sadzić także na suchym i piaszczystym podłożu. Wierzby charakteryzuje bardzo szybki wzrost oraz dobra regeneracja po cięciu.

| 1 |