SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH

Jugowiec k. Środy Śląskiej

Dostępny asortyment - POBIERZ

Materiały ogrodnicze

Kora sosnowa

Kora sosnowa jest najczęściej stosowanym w ogrodach materiałem ściółkującym. Kora kompostowana ma ciemnobrązowy kolor, pozbawiona jest garbników oraz wszelkich zanieczyszczeń organicznych. W sprzedaży dostępna kora drobna (0 - 20 mm), średnia (0 - 60 mm) oraz gruba (60 - 120 mm).
Zalecane stosowanie: zaleca się zastosowanie 5 cm warstwy kory.

Opakowania:
- worek 80 lirów

Materiały ściółkujące

Ściółkowanie gleby na rabatach i wokół pojedynczych roślin jest ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym. Polega na przykrywaniu wierzchniej warstwy podłoża materiałem organicznym lub nieorganicznym.

Zabieg ten niesie za sobą wiele korzyści:
- hamuje wzrost chwastów,
- chroni glebę przed erozją w czasie deszczu,
- zwiększa wilgotność podłoża,
- ogranicza wymywanie składników pokramowych do głębszych warstw gleby,
- ogranicza wahania temperatury podłoża,
- stymuluje rozwój dobroczynnych mikroorganizmów glebowych.