SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH

Jugowiec k. Środy Śląskiej

Dostępny asortyment - POBIERZ

Trzęślica

Rodzaj trzęślica (Molinia) należy do rodziny wiechlinowatych (Poaceae) i obejmuje 3 gatunki rosnące dziko w Europie i Azji. W Polsce naturalnie występują dwa z nich: trzęślica modra (M. caerulea) i trzcinowata (M. arundinacea).

| 1 |