SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH

Jugowiec k. Środy Śląskiej

Dostępny asortyment - POBIERZ

Dziurawiec

Rodzaj dziurawiec (Hypericum) obejmuje około 370 gatunków krzewów i bylin, występujących naturalnie w rejonie klimatu subtropikalnego i umiarkowanego, także w górach strefy tropikalnej.

| 1 |