SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH

Jugowiec k. Środy Śląskiej

Dostępny asortyment - POBIERZ

Dąb

Rodzaj dąb (Quercus) obejmuje około 600 gatunków rosnących dziko na półkuli północnej. W Polsce naturalnie występują dwa gatunki: dąb szypułkowy i bezszypułkowy oraz ich mieszaniec. Te długowieczne drzewa są symbolem potęgi, dostojeństwa i znamienitości. Dęby mają różne wymagania siedliskowe, ale wszystkie gatunki rosną dobrze na glebach przeciętnych.

| 1 |