SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH

Jugowiec k. Środy Śląskiej

Dostępny asortyment - POBIERZ

Oliwnik

Rodzaj oliwnik (Elaeagnus) obejmuje około 50 gatunków występujących naturalnie w południowej Europie, Azji i Ameryce Północnej. Rośliny te mają minimalne wymagania glebowe, rosną na lekkich, często wapiennych glebach. Doskonale znoszą suszę, zasolenie podłoża oraz zanieczyszczenie powietrza. Wymagają słonecznych stanowisk.

| 1 |