SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH

Jugowiec k. Środy Śląskiej

Dostępny asortyment - POBIERZ

Cypryśnik

Do rodzaju cypryśnik (Taxodium) należy tylko 1 gatunek rosnący dziko w Ameryce Północnej i Środkowej, na terenach rozciągających się wzdłuż Zatoki Meksykańskiej. W środowisku naturalnym występuje na bagnach, trzęsawiskach, nad brzegami rzek oraz na obszarach zalewowych. W Polsce gatunek ten jest stosunkowo rzadko uprawiany. Jego znakiem rozpoznawczym są pneumatofory, czyli korzenie powietrzne wyrastające pionowo nad powierzchnię ziemi.

| 1 |